Konkurransevilkår:

Fornavn blir publisert i highscoren om man er innenfor topp 10

Fornavn + telefonnummer blir lagret, men er ikke åpent tilgjengelig for noen utenfor Dr.Oetker.

Vinnere i uke 43 kontaktes fredag 25. oktober, vinnere i uke 44 kontaktes torsdag 31. oktober. per telefon, der informasjon om premier formidles.

Datasikkerhet

Vi tar beskyttelsen av dine personlige data (som navn, e-post og telefonnummer) meget alvorlig og behandler slike opplysninger under nøye overholdelse av lovene omkring databeskyttelse.

1. Innhenting av data

Vi innhenter navn, e-post og telefonnummer kun i den hensikt å kunne kontakte vinnere av dette spillet. Vi sletter all data etter konkurransen er ferdig

2. Registrering og bearbeidelse av personlige data, samtykke

Vi samler ikke inn dine personlige data uten ditt samtykke. Du bestemmer selv om du vil gi oss dine personlige data i forbindelse med denne konkurransen. Når du gir oss slike personlige opplysninger, gir du oss dermed ditt samtykke til innlesning og bruk i databeskyttelsesrettslig betydning. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til bruk av personlige data pr. e-post til oetker@oetker.no.

3. Automatisk genererte data

Data innhentet gjennom dette spillet vil ikke bli benyttet i annen aktivitet, eller videresendt til tredjepart.

4. Cookies

Dette spillet inneholder ingen cookies, trackingscripts eller andre måter å hente inn data på.